Projekce

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Pavlíček

Zpracování projekční dokumentace je v bezprostřední vazbě na zpracování výrobní dokumentace, technickou přípravu výroby, zásobování a montážní práce. Dohromady tedy tvoří operativní celek rychle reagující na potřeby zákazníka ve všech směrech.

V příjemném prostředí projekčních kanceláří jsou zhotovovány jak celé projekty základních výrobních linek, zejména potravinářských, tak i jednotlivá zařízení, aparáty a technologické uzly. Ve spolupráci se specializovanými subdodavatelskými firmami v oboru elektroniky, měření a regulace, stavebními a zdravotechnickými jsou realizovány projekty provozních souborů a investičních celků.

Činnost:

  • Konstrukce aparátů.
  • Konstrukce pochůzných obslužných plošin, žebříků.
  • Návrh a technologické zpracování procesů.
  • Návrh a pevnostní výpočty tlakových nádob.
  • Návrhy a výpočty tepelných a materiálových bilancí.
  • Návrhy dispozičního uspořádání dle požadavků zákazníka.
  • Zpracování projektové dokumentace technologického vybavení budov.
Nahoru